دەستپێک / بەشداربووانى خولى رِاهێنانی ڕاهێنەرانی گشت لقەکان

بەشداربووانى خولى رِاهێنانی ڕاهێنەرانی گشت لقەکان

سەنتەری دیراسات و توێژینەوە و ئەکادیمیای پارتی

ليستى بەشداربووانى خولى رِاهێنانی ڕاهێنەرانی گشت لقەکانی ناوخۆی (پ.د.ك)

ژناوى سیانىلق
پارێزگای هەولێر لقی ٢
 ئارام محسن مستهفا2
 سعدیه محمد على2
 ڤیان زید صابر2
 ههردى ابراهیم صالح2
 رێبوار جلال احمد2
  پارێزگای هەولێر – دەورووبەر  لقی ١٦
 خهسرو عزیز كۆرهخان16
 حیدر عمر محمد16
 مزهفهر فاخیر على16
 جوهر تاهیر حمد16
  پارێزگای هەولێر مخموور(قەروچوغ) لقی ٢٣
 دلیر كریم على23
 سیروان حسین ئیسماعیل23
 ئهردهلان على خورشید23
 ئاواره فارس قادر23
 ئاكو محمود خدر23
  پارێزگای هەولێر شەقلاوە لقی ٢٤
 بارزان تاهر احمد24
 دلدار مغدید عولا24
 سیبور ابوبكر ویسى24
 شۆرش حمد مستهفا24
 زاهیر سلیم اسماعیل24
پارێزگای هەولێر سۆران لقی ١٠
 د. مهدى امین عبدالله10
 د. رزگار سعید10
 ابوبكر دیوانه حمد حسن10
 محمد حسین محمد10
 پاكستان حمدامین یوسف10
  پارێزگای هەولێر سۆران لقی ٢٦
 على رسول عمر خدر26
 هەژار فارس حمدامین26
 هیوا بایز حسین خدر26
 یوسف حمد محمود حسن26
 رێژین نبى احمد حمد26
  پاریزگای بەغداد لقی ٥
 احمد علی محمد5
 محمد حسن الله مراد5
 د. صفاْ  عبدالخالق حسین5
 عباس لهتیف زاهیر5
پاریزگای موسل لقی ١٤
 شیلان حازم عبدالله14
 محمد ناجى ئیسماعیل14
 عیماد عبدالله فوزى14
 هاریوان یوسف ابراهیم14
 بدرالدین نجمالدین عسمان14
پاریزگای موسل – شێخان لقی ٢٠
 سعید سیسو رشو20
 صادق قاسو سلو20
 جهور عبدالله عزیز20
 دلشاد هادى حسن20
 عباس محمد احمد20
 دلوڤان سلیمان حجى20
پاریزگای دهۆک لقی ١
 احسان عبدالله قاسم1
 خالد احمد احمد1
 مستهفا هیرو مستهفا1
 یوسف سهبرى حفزالله1
 خهلیل مستهفا ئهتروشى1
پاریزگای دهۆک – زاخۆ لقی ٨
 صالح حیدر عبداللە8
 صالح احمد بلال8
 ڤمان فیصل سلیم8
 بهرم محمود صالح8
 شیرین عبدالرحمن دینو8
  پاریزگای دهۆک – ئاکرێ لقی ٩
 دلدار حسن بلال9
 مالك رهمهزان خزر9
 صالح سلیمان صالح9
 ئهردهوان عیسى مستهفا9
 اسفندیار صابر9
 حكیم محمد حاجى9
پاریزگای دهۆک – ئامێدی لقی ١٨
 صالح خالد شابو18
 چرا ابراهیم محمد18
 احمد محمد على یوشف18
 سفر عمر مكائیل18
 رێبهر عبدالله محمد18
پاریزگای کرکوک لقی ٣
 رزگار سعدالله فتح الله3
 كردار غازى عبدالله3
 محمد خورشید محمد3
 رشاد فقى على3
 تاقه گول حمه حمه كریم3
دیالە – خانەقین لقی ١٥
 شێركو توفیق نامق15
 سەربەست برزۆ رەزا15
 شمال حمید محمد15
 محمد شكر مهدى15
 ابراهیم احمد هەواس15
  پاریزگای کرکوک – چەمچەماڵ لقی ١٩
 ئارام غفور محمد19
 ابراهيم رفعت خەسرو19
 ادريس ناميق محمد19
پاریزگای کرکوک – گەرمیان لقی ٢٢
 ریبوار مولود محمد22
 ریبوار مستهفا فهتاح22
 پشتیوان محمد على22
 وریا على محمود22
 نێچیر عزیز بابا رسول22
    پاریزگای سلێمانی لقی ٤
 لانه محمد على حافڤ4
 بههمن درویش على4
 سربست صالح قادر4
 سهرخیل جمال فقى4
 ژیان جلال محمود4
پاریزگای سلێمانی – دەورووبەر لقی ٢١
 شهاب نورى صابر21
 دانا حسام الدین عزیز21
 رهنجدهر نجات احمد21
 تحسین محمد مستهفا21
 اسماعیل احمد رشید21
پاریزگای سلێمانی – ڕانیە لقی ١١
 بارزان احمد على11
 شاخهوان حسن عولا11
 احمد مسعود عمر11
 رێزان حمه احمد11
 رزگار احمد باپیر11
  پاریزگای سلێمانی – هەلەبجە لقی ١٢
 دلشاد غریب تالب12
 شاهو محمد امین12
 شادمان تهیب محمد12
 سهرههند محمد حسن12