دەستپێک / خولی 1

خولی 1

خولی یه‌ك له‌ 15-11-1968 ده‌ستی پیكردووه. چوار مانگی خایاندووه‌. له‌ چۆمان به‌ریوه‌ چووه‌. به‌ریز هاشم ئاكره‌یی به‌رپرسی په‌یمانگای كادیران بووه‌. سی ودوو قوتابی تییدا به‌شدار بوون.:

1-فازل متنى عليخان (فازل ميرانى)
2-حةبيب كةلةش على طولى
3-عبدالقهار ابراهيم حسن
4-عوسمان على ئةتروشى
5-احمد عبؤ اسماعيل
6-ابراهيم تؤفيق طةرطةرى
7-شيَخ توفيق مستةفا
8-قادر عزيز محمد (جةبارى ))
9-محمد حاجى شيَروان
10-كمال محمد حافز
11-جعفر شيَخ بزيَنى
12-على بابان (على مغاوير)
13-فرج سعيد
14-ملا حسن بالةك
15-عريف خدر
16-واحد خوشناو
17-حةمةرةشيد ئةحمةد عبدالكريم (رةشةى ئةحة شانة)
18-ملا حكيم
19-قادر بةنا
20-رةسول مامند رةسول
21محمد توفيق رحيم
22-ملا خدر على
23-عمر رةشيد
24-فوئاد حةمةلاو
25-ئةسعةد محمد ئةمين
26-نجم الدين سعد على يوسفى
27-احمد محمد عبدالله